گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری ماه مثل گل یاس

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مه یاس شفقتی

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 13 ساله

تعداد اثر هنری : 5

امتیاز : 0