گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری مانلیزا

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : ثنا اسدی

استان و شهر : چهارمحال و بختیاری - گندمان

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 0
کسانی که شاید بشناسید

دوستان