گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری مادری

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : دینا زمانزاد

استان و شهر : سیستان و بلوچستان - چابهار

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 12

امتیاز : 34




کسانی که شاید بشناسید

دوستان