گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری ما می توانیم

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : حسین داوری چلقائی

استان و شهر : آذربایجان شرقی - بناب

مشخصات : 7 ساله

تعداد اثر هنری : 6

امتیاز : 14
کسانی که شاید بشناسید

دوستان