گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری لیانا گلی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : لیانا عیدی

استان و شهر : کردستان - سنندج

مشخصات : 8 ساله

تعداد اثر هنری : 12

امتیاز : 14
کسانی که شاید بشناسید

دوستان