گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری لذت نقاشی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مسیحا پیاده کوهسار

استان و شهر : سمنان - شاهرود

مشخصات : 10 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 0
کسانی که شاید بشناسید

دوستان