گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری قاصدک

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : فاطمه عبادی

استان و شهر : گیلام - اسالم

مشخصات : 14 ساله

تعداد اثر هنری : 12

امتیاز : 24
کسانی که شاید بشناسید

دوستان