گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری فروزن

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : سارا اخطاری

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 7

امتیاز : 2
کسانی که شاید بشناسید