گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری فرشچیان

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : زهرا مزاری

استان و شهر : خراسان رضوی - مشهد

مشخصات : 15 ساله

تعداد اثر هنری : 3

امتیاز : 0
کسانی که شاید بشناسید

دوستان