گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری فاطمه سادات و محمد حبیب

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : فاطمه سادات هاشمی پور

استان و شهر : البرز - کرج

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 1
کسانی که شاید بشناسید

دوستان