گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری فاطمه سادات هاشمی مقدم

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : فاطمه سادات هاشمی مقدم

استان و شهر : فارس -

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 5

امتیاز : 3
کسانی که شاید بشناسید

دوستان