گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری فاز نقاشی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مصطفی بیجاری

استان و شهر : خراسان جنوبی - بیرجند

مشخصات : 10 ساله

تعداد اثر هنری : 1

امتیاز : 0
کسانی که شاید بشناسید

دوستان