گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری فائقه خانم

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : فائقه هاشمی

استان و شهر : کرمان - زرند

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 0

امتیاز :
کسانی که شاید بشناسید

دوستان