گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری عکسهای من با گوشی بابا

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : احسان رجبی

استان و شهر : خراسان جنوبی - بیرجند

مشخصات : 10 ساله

تعداد اثر هنری : 3

امتیاز : 6
کسانی که شاید بشناسید

دوستان