گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری عکس برتر

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : محمد مسیحا کاظمی

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 3

امتیاز : 3
کسانی که شاید بشناسید