گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری عکاسی دهقانی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مصطفی دهقانی تفتی

استان و شهر : یزد - تفت

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 9

امتیاز : 20