گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری عقاب مشهد

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مهدی کارکن

استان و شهر : خراسان رضوی - مشهد

مشخصات : 17 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 1
کسانی که شاید بشناسید

دوستان