گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری طراحی امیر حسین

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : زینب سادات ناصری

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 7 ساله

تعداد اثر هنری : 1

امتیاز : 1
کسانی که شاید بشناسید

دوستان