گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری شیما حاجی زاده

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : شیما حاجی زاده

استان و شهر : خراسان رضوی - مشهد

مشخصات : 5 ساله

تعداد اثر هنری : 0

امتیاز :
کسانی که شاید بشناسید

دوستان