گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری شوالیه های میز گرد

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : کاردو ویسی

استان و شهر : کردستان - سنندج

مشخصات : 15 ساله

تعداد اثر هنری : 3

امتیاز : 1
کسانی که شاید بشناسید

دوستان