گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری شهر هنر ها

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : زهرا پورهادی

استان و شهر : اصفهان - نجف‌آباد

مشخصات : 10 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 2
کسانی که شاید بشناسید

دوستان