گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری شهر بارانی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : محمدمحسن بلندنظر

استان و شهر : گیلام - بندر انزلی

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 7

امتیاز : 2