گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری سیب کوچولو

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : ابوالفضل اب باریکی

استان و شهر : خراسان رضوی - سبزوار

مشخصات : 13 ساله

تعداد اثر هنری : 10

امتیاز : 35