گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری سویل هنرمند

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : سویل خاضع

استان و شهر : آذربایجان شرقی - تبریز

مشخصات : 8 ساله

تعداد اثر هنری : 5

امتیاز : 10