گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری سرزمین نقاشی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مجتبی لطفیان مقدم

استان و شهر : خراسان رضوی - مشهد

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 10

امتیاز : 8
کسانی که شاید بشناسید

دوستان