گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری زوروتندر

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : پریا علیمحمد پور

استان و شهر : تهران - نسیم‌شهر

مشخصات : 14 ساله

تعداد اثر هنری : 12

امتیاز : 15
کسانی که شاید بشناسید