گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری زهرا جووووووووووووون

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : زهرا سرمدی کرمی

استان و شهر : تهران - شهریار

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 7

امتیاز : 132
کسانی که شاید بشناسید