گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری روشنک

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : روشنک بلاسی

استان و شهر : البرز - کرج

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 11

امتیاز : 29
کسانی که شاید بشناسید

دوستان