گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری روشان

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : روشان شه بخش

استان و شهر : سیستان و بلوچستان - زابل

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 3

امتیاز : 26
کسانی که شاید بشناسید

دوستان