گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری دیبا نما

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : دیبا عارفی

استان و شهر : البرز - کرج

مشخصات : 8 ساله

تعداد اثر هنری : 10

امتیاز : 32
کسانی که شاید بشناسید

دوستان