گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری دوقلو های 89

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : سارا و علیرضا میردار میردار

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 9 ساله

تعداد اثر هنری : 3

امتیاز : 3
کسانی که شاید بشناسید

دوستان