گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری دوستان ایرانی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : ائل ای سروی

استان و شهر : آذربایجان غربی - تکاب

مشخصات : 13 ساله

تعداد اثر هنری : 6

امتیاز : 29
کسانی که شاید بشناسید

دوستان