گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری دنیا رنگارنگ

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : آیدا کیا

استان و شهر : گلستان - کردکوی

مشخصات : 14 ساله

تعداد اثر هنری : 0

امتیاز :
کسانی که شاید بشناسید

دوستان