گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری درنا

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مهشید عباسیان

استان و شهر : قم - قم

مشخصات : 15 ساله

تعداد اثر هنری : 3

امتیاز : 2
کسانی که شاید بشناسید