گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری درسا گالری

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : درسا عارفی

استان و شهر : البرز - کرج

مشخصات : 13 ساله

تعداد اثر هنری : 8

امتیاز : 55