گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری دانشمند كوچولو

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : نازنين زهرا علاالديني

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 9 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 1
کسانی که شاید بشناسید

دوستان