گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری خلاقیت من

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : زهرا روحانی مقدم

استان و شهر : خراسان جنوبی - بیرجند

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 4

امتیاز : 8
کسانی که شاید بشناسید

دوستان