گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری حلما نقاش باشی

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : حلما گرمسیریان

استان و شهر : فارس - فسا

مشخصات : 5 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 2
کسانی که شاید بشناسید

دوستان