گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری جوجه جون

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : فاطمه خورشیدی زاده

استان و شهر : خوزستان - دزفول

مشخصات : 13 ساله

تعداد اثر هنری : 9

امتیاز : 19
کسانی که شاید بشناسید

دوستان