گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری جری

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : مهسا یزدی یحیی ابادی

استان و شهر : کرمان - سیرجان

مشخصات : 13 ساله

تعداد اثر هنری : 1

امتیاز : 1
کسانی که شاید بشناسید

دوستان