گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری ثنا خانم مهربون

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : ثنا دقت

استان و شهر : فارس - شیراز

مشخصات : 10 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 0