گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری تبسم

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : حدیث عظیمی

استان و شهر : اصفهان - اصفهان

مشخصات : 13 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 7
کسانی که شاید بشناسید

دوستان