گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری بهار دادور

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : بهار دادور

استان و شهر : هرمزگان - بندرعباس

مشخصات : 8 ساله

تعداد اثر هنری : 9

امتیاز : 13
کسانی که شاید بشناسید

دوستان