گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری به یاد شهید دهقان

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : زهرا محمدی

استان و شهر : کرمان - زرند

مشخصات : 15 ساله

تعداد اثر هنری : 4

امتیاز : 1