گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری باغ پرندگان باراجین - قزوین

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : بهاره ملائی

استان و شهر : قم - قم

مشخصات : 6 ساله

تعداد اثر هنری : 12

امتیاز : 7
کسانی که شاید بشناسید

دوستان