گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری باغ هنر شما

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : نرگس عباسی سرداری

استان و شهر : کرمان - رفسنجان

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 1

امتیاز : 1