گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری باغ عکس

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : فاطمه مرادی

استان و شهر : قم - قم

مشخصات : 11 ساله

تعداد اثر هنری : 12

امتیاز : 23