گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری اوینار

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : اوین بازیار

استان و شهر : کردستان - سنندج

مشخصات : 8 ساله

تعداد اثر هنری : 10

امتیاز : 10
کسانی که شاید بشناسید

دوستان