گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری امیر محمد

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : امیر محمد ندرلو

استان و شهر : تهران - تهران

مشخصات : 8 ساله

تعداد اثر هنری : 2

امتیاز : 3
کسانی که شاید بشناسید

دوستان