گالری چه خبر آرشیو برنامه ها

نمایشگاه هنری امیر حمزه فرامرز

تصویر نمایشگاه

نام هنرمند : فائزه رجبی رجبی

استان و شهر : خراسان شمالی - بجنورد

مشخصات : 12 ساله

تعداد اثر هنری : 1

امتیاز : 0
کسانی که شاید بشناسید

دوستان